Traduccions

Inici

La majoria de software astronòmic està en anglès, fins i tot un dels més usats, que està essent desenvolupat a València no inclou el nostre idioma. Per això he decidit, en la mesura que em sigui possible, col·laborar amb la normalització de la nostra llengua també en aquest àmbit.

He fet la traducció dels menús dels següents programes:

- Guidemaster: una utilitat de guiatge i posada en estació de muntures

- CCD Cap: programa de captura d'imatges amb CCD, és el que ve amb les càmeres QHY.